Persbericht
Ringen jonge ooievaars
in Amsterdam

donderdagochtend 4 juli 2013

Ooievaarsproject Amsterdam
p/a De Gezonde Stad
Keizersgracht 253
1016 EB Amsterdam
www.ooievaars020.nl

Aanstaande donderdagochtend 4 juli worden de jonge ooievaars van de
verschillende nesten in de stad geringd. Sinds een aantal jaren zijn in Amsterdam
een aantal ooievaarsnesten. Het Ooievaarsproject Amsterdam, mogelijk gemaakt
door De Gezonde Stad en Harsco Infrastructure, beschermt en ondersteunt de
dieren. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij het ringen aanwezig te zijn. De
ooievaarsjongen van het nest in het Vondelpark worden om ca. 9.00 uur geringd en
de jongen in Park Frankendael om ca. 11.00 uur.

Wat u kunt verwachten?
De jonge vogels worden met behulp van bergbeklimmers of door middel van een
hoogwerker uit het nest gehaald. De oudervogel, die op het nest is blijft gedurende het ringen in de buurt van het nest rondvliegen. De jonge ooievaars hebben op deze leeftijd een reflex waardoor ze als ze iets onbekends zien, helemaal verslappen. Bij het ringen maken we daar gebruik van. De dieren zijn dan eenvoudig te hanteren. Bij het ringen worden van iedere vogel ook een paar maten en het gewicht opgenomen. Als de jonge vogels geringd zijn worden ze in het nest teruggelegd. Kort daarna keert de oudervogel weer terug op het nest.

Namen voor de ooievaarsjongen
Bij het ringen vragen we aan kinderen om namen te bedenken voor de jonge ooievaars.
Voor de ooievaars in het Vondelpark bedenkt een klas van de Annie M.G. Smitschool
(http://www.amgs.net/) de namen. Bij Frankendael bedenken eveneens kindren namen voor
jonge ooievaartjes.

Moeilijk broedseizoen
De Amsterdamse ooievaars hebben het niet makkelijk gehad dit broedseizoen. Door
mensen is hun het leven behoorlijk zuur gemaakt. Er vonden bij liefst drie van de vijf
Amsterdamse nesten, nestverstoringen plaats. Een oudervogel kwam te overlijden door
agressie van soortgenoten. De eieren van dit nest hebben we met bergbeklimmers gered.
En ze zijn door hun oma uitgebroed bij Artis. Ook sneuvelden twee jongen door een
aanval van een soortgenoot. bij een nest dat de ooievaars zelf gebouwd hebben op een
kerktoren.

De vogels volgen
Het ringen wordt uitgevoerd door medewerkers van de landelijke ooievaarsorganisatie
STORK (www.ooievaars.eu). Op de ring staat voor iedere vogel een uniek nummer. De
ringnummers worden landelijk geregistreerd bij het Vogeltrekstation in Arnhem en bij Stork. In het verdere leven is daarmee te volgen hoe de dieren zich verplaatsen en voortplanten.


Noot voor de pers

Graag nodigen wij u uit om verslag te doen van het ooievaarsringen. Voor inlichtingen over het ringen of over het ooievaarsproject Amsterdam kunt u contact opnemen met Mat
Janssen, tel. 020-6839299, matjanssen.ams@gmail.com, of met Paul Koene, tel. 020-
6124216 / 06-44330167.
Informatie over het Ooievaarsproject Amsterdam en onze activiteiten kunt vinden op onze website: www.ooievaar020.nl
Hoe het ringen het vorig jaar verlopen is, kunt u bekijken met de volgende links:
http://www.rtvnh.nl/nieuws/82245/Jonge+ooievaars+Amsterdam+krijgen+een+ring
http://www.at5.nl/artikelen/83137/ooievaars-vondelpark-uit-nest-getakeld
Goede algemene informatie over ooievaars kunt u vinden op de website van onze
landelijke organisatie Stichting Ooievaars Research en Knowhow STORK:
www.ooievaars.eu