Het ringen op de Zaaiersweg vervalt

Het is jammer. Maar de jongen van het nest op de Zaaiersweg hebben het niet gehaald. Wat de oorzaak hiervan is weten we niet. Het Nest op de Zaaiersweg is een voorbeeld van hoe ooievaars de omgeving van mensen opzoeken. Het nest werd dit jaar gebouwd op de toren van de prachtige bakstenen kerk van Jezus van de heiligen der laatste dagen.

Waaraan de jongen van het nest aan de Zaaiersweg overleden zijn weten we niet. Het ging hier waarschijnlijk om een jong stel ooievaars dat voor het eerst broedde. Bij de eerste broedsel komt het veel voor dat de jongen vroegtijdig overlijden. De oudervogels zijn dan nog onervaren. Het kan ook meespelen dat het een jaar of twee duurt eer ze een voldoende groot gebied hebben gevonden om te foerageren. Verder komt het altijd bij ieder broedsel voor dat enige van de uit de eieren gekomen jongen dood gaan. Ooievaars leggen ongeveer vijf eieren. De gemiddelde reproductie per nest is in Nederland ongeveer een en een kwart. In Amsterdam ligt dat veel hoger. We hopen dat het nest bij de Zaaiersweg in stand kan worden gehouden en het broedresultaat het volgend jaar beter is.

Meer achtergrondinformatie over hoe het komt dat altijd een deel van de jongen van een broedsel dood gaan kun je lezen in de nieuwsbrief van de landelijke ooievaarsinstelling STORK.

Mat