Het ringen van jonge ooievaars

Als een ooievaar geringd wordt is deze als individu herkenbaar. Op de ring staat voor ieder afzonderlijke vogel een uniek nummer. Met een goede kijker of telescoop is het nummer af te lezen. Het ringen wordt landelijk voor alle vogelsoorten georganiseerd door het Vogeltrekstation te Arnhem. Hier houdt men de gegevens bij van alle geringde vogels. Als een vogel aan de hand van een gevonden ring wordt teruggemeld wordt de waarneming aan de bestanden gekoppeld. Zo wordt inzicht verkregen in het verplaatsingsgedrag van een vogel en en hoe oud deze is geworden. Het ringen van ooievaars wordt in Nederland verzorgd door medewerkers van STORK. Van ooievaars verzameld men hier een aantal extra gegevens zoals over de voortplanting en verspreiding. Van het broedgedrag wordt bijgehouden met welke partner een specifieke ooievaar broedt in een bepaald jaar, op welk nest en het aantal jongen dat uitvliegt. Daarnaast vindt er jaarlijks landelijk een zomer- een een wintertelling plaats.

Meer over het ringen van jonge ooievaars lees je hier.