Lente 2014 in Amsterdam

nest met jongen

Jongen in het Vondelpark

Dit jaar zijn er maar liefst vijf broedparen in Amsterdam.
Het gaat over de nesten bij:

 • Amstelpark, (bij de molen)
 • Frankendael, (op de schoorsteen)
 • Vondelpark, (op de Schapenweide)
 • Vrije Geer, (bij oud-Sloten)
 • Zaaiersweg, (op de toren van de kerk)

Laatste Nieuws

Wij krijgen bericht dat de eieren in het Vondelpark uitgekomen zijn.
Dit meldt onze speciale correspondent Marianne.

Wintertelling 2013 Eerste resultaten

Van de website van STORK: De resultaten van 2013

Voorlopige eindstand: 521

Dit is minder dan in 2012, toen waren het er 653.

Al tijdens te telling werd duidelijk dat op alle plekken waar concentraties ooievaars overwinteren, dit jaar het aantal lager was dan vorig jaar.
We sluiten niet uit dat er nog enkele meldingen nakomen, maar echt grote verschillen zal dat niet meer opleveren. Mochten er nog ooievaars gemeld worden, dat zullen we het aantal van 521 bijstellen.
De uitkomst laat zien dat trekgedrag van ooievaars jaarlijks kan variëren.

Gelukkig zijn er ook op veel plaatsen ringen afgelezen. We moeten de informatie daarover nog verwerken. Op een later moment zullen we inhoudelijk ingaan op de informatie die dat zal opleveren.

We willen iedereen die heeft meegeholpen enorm bedanken. Dankzij u allemaal is deze telling weer een succes geworden.

Globale verdeling over het land:

 • Noord-Nederland: 202
 • Oost-Nederland, inclusief IJsselstreek: 18
 • Midden-Nederland, inclusief Het Gooi en grote rivierengebied: 149
 • West-Nederland: 128
 • Zuid-Nederland: 24

In Amsterdam voorlopig vier:

 • Vondelpark: 1
 • Frankendael: 2
 • Sloterplas: 1

Iedereen bedank voor de medewerking.

Jonge ooievaars worden geringd

Zaterdag 23 juni 2012 worden alle jonge ooievaars in Amsterdam geringd. Ooievaarsproject Amsterdam en Stichting Ooievaars Research en Know-how (STORK) willen graag weten waar de jonge Amsterdammers de komende jaren uithangen en hoe het hen vergaat in hun verdere leven. Welke vogels keren na de winter terug uit Afrika, en wie doet het met wie?

Het belooft een heel spektakel te worden, want de nesten bevinden zich op grote hoogte. De jongen worden door een ervaren ooievaarsdeskundige met een hoogwerker uit het nest gehaald. Veilig op de grond worden ze gemeten en gewogen en krijgen ze een ring om hun poot. De jonge vogels laten het rustig toe en hebben er geen last van.

Dit is een unieke kans voor het publiek om de jonge ooievaars van heel dicht bij te bekijken. Vooral in Frankendael, want daar staat het nest midden in de speeltuin. Iedereen is van harte uitgenodigd! Omstanders mogen een naam verzinnen voor de jonkies.

Het ringen zal zaterdag 23 juni op 4 locaties plaatsvinden:

08:00 - 10:30 Vondelpark (paal op ‘Schapenweide’)
10:30 - 12:00 Amstelpark (paal op weilandje bij De Borcht)
13:00 - 15:30 Park Frankendael (schoorsteen in speeltuintje)
15:30 - 17:00 Zaaiersweg (kerktoren achter De Nieuwe Ooster)

Tijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang. Hou deze website in de gaten voor de laatste informatie, of volg @ooievaars020 op twitter.
Klik hier voor de exacte locaties van de nesten.

Het gaat de laatste jaren heel goed met de Amsterdamse ooievaars. In 2007 werd er voor het eerst succesvol gebroed in het Vondelpark. Dit jaar hebben ooievaars zelfstandig twee nieuwe nesten gebouwd en worden er door maar liefst vier stelletjes jonkies grootgebracht. Gek genoeg weten we heel weinig over onze ooievaars. De meesten trekken in de winter richting Afrika maar we weten niet of het dezelfde vogels zijn die steeds terugkeren naar hun nest. En of ze elke keer dezelfde partner kiezen. Met het unieke nummer op de ring kunnen vogelspotters uit heel Europa terugmelden waar ze de Amsterdamse ooievaars tegenkomen en weten we precies wie het met wie doet.

Volg het wel en wee van de Amsterdamse ooievaars op deze site of twitter (@ooievaars020).