Reddingsactie eieren Vrije Geer

image

image

image

Maar liefst 4 eieren zijn door een klimmer van klimvereniging NKBV Amsterdam uit het nest in de Vrije Geer gehaald en door de dierenambulance naar Artis gebracht. Dit was nodig omdat een van de ouders afgelopen woensdag dood gevonden is ( http://at5.nl/gespot/103131/ooievaar-in-slotervaart )
De andere ouder zat tevergeefs te wachten op afwisseling en dreigde het broedsel te verlaten om zelf niet te verhongeren.

Uit het AT5 journaal van zaterdag 18 mei:

Filmpje vanaf de helm van de klimmer van klimvereniging NKBV Amsterdam:

Citeren

Juultje Joosten over de Vrije Geer via Twitter:
Gebroed is r zeker 30 dgn. sinds 1,5 wk geen broedactiviteiten. geen tekens v kuikens. af en toe ooievaar(s) op nest

Er zijn kuikens geboren bij de Vrije Geer

Juultje Joosten twitterde: helaas de kersverse kuikens niet kunnen zien. zaten verstopt onder vader of moeder ooievaar.

Ooievaarsouders houden de kleine kuikentjes warm. Als ze wisselen van broed- en foerageerdienst kun je zien dat de ooievaar die thuis komt voedsel opbraakt . De kuikens pikken dat zelf op van de bodem van het nest.  Even later wordt gewisseld. De thuiskomer gaat de kuikens warm houden. En de andere oudervogel gaat voedsel zoeken.

De ooievaars leggen een stuk of vijf eieren. Om de andere dag.  Na het tweede ei beginnen ze met broeden. Er kunnen dus nog meer jongen geboren worden. Soms komen eieren niet uit. En er gaan meestal ook wel enkele jongen dood. Gemiddeld vliegen in Nederland ongeveer 1 1/4  uit. Bij onze Amsterdamse ooievaars ligt de reproductie meestal behoorlijk hoger. Bij Frankendael vlogen er vorig jaar zelfs vier jonge ooievaars uit..

Mat

Juultje joosten twitter 2

Citeren

Juultje Joosten meldt via twitter:

@ooievaars020 Ben net gebeld door beheerder Natuurpark Vrije Geer. Er zijn 2 ooievaars geboren! Yes! Ik ga einde middag even kijken.

En even later:

helaas de kersverse kuikens niet kunnen zien. zaten verstopt onder vader of moeder ooievaar @ooievaars020 #vogelskijken http://pic.twitter.com/4DyhoDYi

Ooievaars veroveren Amsterdam

Nu het broedseizoen enige weken gevorderd is kunnen we met plezier vaststellen dat de ooievaar als soort actief de stad Amsterdam verder aan het veroveren is.
Vorig jaar werd er, alhoewel zonder succes, voor het eerst gebroed op de al enige jaren bestaande nestpaal bij de Vrije Geer in Sloten. Dit seizoen hebben  de vogels helemaal zelf het initiatief genomen. Er wordt momenteel druk gebouwd aan een nieuw nest op een torentje van een universiteitsgebouw in de binnenstad op het Roeterseiland. Het nest is goed te zien vanaf het Sarphatiehuis aan de Roeterstraat. En ligt op een korte vliegafstand van Artis. Mogelijk betreft het hier jongen die in Artis zijn uitgevlogen. In Watergraafsmeer zijn twee ooievaars enthousiast een nest aan het bouwen op de toren van de kerk van Jezus van de Heiligen der Laatste Dagen naast de Oosterbegraafplaats. Hier gaat het mogelijk om dieren die  een paar weken eerder al gesignaleerd waren bij het nest in Frankendael. Toen ik er op Tweede Paasdag ging kijken werd er gepaard en de beide vogels brachten takken en plukken hooi naar het nest.

Op dit moment zijn er zes nesten in het stedelijk gebied van Amsterdam plus enkele in Artis. Opvallend is dat de dieren maar bij de helft van de nesten gebruik maken van de inmiddels zo’n vijftien nestpalen die in de verschillende stadsdelen zijn opgericht. Blijkbaar is het ooievaarsdenken over een geschikte nestplaats anders dan de zucht van de menselijke soort om door middel van ooievaarspalen (natuur?-)monumentjes voor zichzelf op te richten.

Omdat de dieren vrijwel altijd ongeringd zijn weten we niet waar ze vandaan komen. Daar kan nu verbetering in komen. Een groot internationaal bedrijf in de bouwsector, Harsco Infrastrcture , www.harsco-i.nl, heeft als sponsor toegezegd dat het Ooievaarsproject Amsterdam gebruik mag maken van prachtige hoogwerkers. Vanaf dit jaar kunnen, mits medewerking van verschillende stadsdelen, de jongen die in Amsterdam het licht zien geringd uitvliegen.

De reproductie van de Amsterdamse ooievaars ligt tamelijk hoog boven het landelijk gemiddelde. In Frankendael vlogen het afgelopen seizoen zelfs vier jongen uit. In het Vondelpark twee. Bij het nest van de Vrije Geer broedden de vogels voor het eerst, maar zonder succes. Het ging hier waarschijnlijk om nog jonge dieren. Het broedsel in het Amstelpark werd als wij goed geïnformeerd zijn verstoord. Ambtenaren zouden samen met de portefeuillehouder met een hoogwerker in het nest zijn gaan kijken. Het gevolg was dat de al verontwikkelde drie jongen vluchtten en uit het nest vielen. Volgens buurtbewoners zijn ze daarbij in het water beland. Waarschijnlijk zijn ze verdronken. Het is doodzonde dat drie jonge ooievaars kort voor het uitvliegen zijn omgekomen doordat men vanuit een geprivilegieerde positie de nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Niet in overeenstemming met de zorgplicht was ook de weigering om het ringen van de jonge ooievaars in het Vondelpark te faciliteren. Het staat in contrast met de wijze waarop het Stadsdeel Zuid in publicaties altijd prijkt met foto’s van haar vliegende paradepaardjes.

Zo’n 150 jaar geleden was de regio Noord Holland de streek in Nederland met de grootste populatie ooievaars. Met het Ooievaarsproject Amsterdam en Omstreken willen we de soort  ondersteunen zodat deze zich opnieuw in de regio kan gaan vestigen. Door middel van de natuurlijke aanwas kunnen ooievaars dan weer een kenmerkend onderdeel gaat vormen van het Hollandse landschap. In samenwerking met een aantal lokale en nationale natuur- en milieu instellingen hopen we binnen niet al te lange tijd een projectplan te kunnen presenteren. Waarin drie onderdelen: natuurontwikkeling, educatie en onderzoek.  Binnen de verschillende instellingen is veel knowhow beschikbaar op deze terreinen. Zoals  van bijvoorbeeld het ontwikkelen van educatieve voorzieningen, observatie- en registratie methoden, onderzoeksmethoden, software en special ontwikkelde hardware. Het ontbreekt ons echter nog aan de noodzakelijke (relatief beperkte) financiële middelen om het Ooievaarsproject Amsterdam en Omgeving te verwerkelijken. Inbreng van de zijde van sponsors of subsidie voor een samenhangend educatief/wetenschappelijk/natuurontwikkelingsproject is zeer welkom.
Mat Janssen

In de Vrije Geer wordt gepaard

Juultje Joosten meldt via Twitter:

Vandaag waren de ooievaars gelukkig weer te zien in Natuurpark Vrije Geer. heb ze zelfs zien paren op t nest!

nadat ze eerder bezorgd was of het stel er nog wel was:

Ik word gevolgd door @Ooievaars020. Ik vrees alleen met grote vrees dat de ooievaars in Natuurpark Vrije Geer weg zijn. Al dagen niet gezien.