Ooievaarsproject Amsterdam zoekt helpers

Het afgelopen broedseizoen zijn de activiteiten van het Ooievaarsproject Amsterdam uitgebreid. We zijn met een website gestart. En voor het eerst zijn de uitvliegende jongen geringd. Voor het komende broedseizoen hebben we jouw hulp hard nodig!

De ooievaars die in Nederland overwinterd hebben worden op dit moment weer regelmatig gesignaleerd op de nesten waarop eerder gebroed werd. Vaak brengen ze er de nacht door. De ooievaars die op trek zijn gegaan keren in de loop van de volgende maand terug. Voor het project betekent dit dat we de komende weken voorbereidingen moeten gaan treffen voor het broedseizoen. De nesten moeten worden gecontroleerd. Op op plekken waar de broedende paartjes vaak aangevallen werden door concurrerende vogels worden mogelijk nesten bij geplaatst. Verder hopen we dit jaar een begin te maken met onze voornemens op het gebied van voorlichting/educatie en onderzoek.

We hebben de hulp van alle Amsterdammers hard nodig! Bijvoorbeeld voor een van de volgende activiteiten:

  • Het doorgeven van nieuwtjes over het nest bij jou in de buurt.
  • Het onderhouden en inrichten van nesten en het ringen van jonge vogels.
  • Organisatorisch zoals overleg en samenwerking met de verschillende instellingen en stadsdelen.
  • Het zoeken van sponsors en subsidie voor onderdelen van het project zoals nesten, educatief materiaal, webcams en een zenderinstallatie voor onderzoek.
  • Het schrijven van artikelen voor de website, voorlichtingsmateriaal, lesbrieven.
  • Het ontwikkelen van protocollen voor het beheer van de nesten/broedparen en voor onderzoek.

De activiteiten vinden plaats samen met medewerkers van collega natuur- en milieu-instellingen. Je kunt meedoen aan onderdelen die aansluiten bij jouw eigen interesse, achtergrond en ervaring. Algemene informatie over het project kun je lezen in het artikel Ooievaarsproject in a nutshell. Het werk van Ooievaarsproject Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van De Gezonde Stad, Vogelwerkgroep Amsterdam, de landelijke ooievaarsorganisatie STORK en de hoogwerkers van onze sponsor Harsco Infrastucture.

Ben je geïnteresseerd en wil graag meer over het project weten, dan kun je een mailtje sturen naar info@ooievaars020.nl. We zullen dan contact met je opnemen.

Ooievaarsproject Amsterdam
p/a De Gezonde Stad
Keizersgracht 253
1016 EB Amsterdam
info@ooievaars020.nl
http://ooievaars020.nl