Waar haalde Manke Nelis zijn eten vandaan

De kreupele ooievaar van het Vondelpark foerageerde nauwelijks in de buurt van het nest. Een groot deel van het voer voor zijn jongen haalde hij uit het Nieuwe Westen. Zie het blog op gefladder.nl over kuikens-kotsen