Toen waren er nog maar twee. Update

Op 6 juni vertelden wij hier dat een van de jongen van het nest Vondelpark overboord was gewaaid. Dat blijkt niet zo te zijn. Het jong werd niet meer gezien omdat het is overleden, maar het ligt nog steeds op het nest. Op 9 juni zag natuurfotograaf Peter Wesche dat de jongen met ‘iets’ speelden. Hij kreeg het sombere vermoeden dat dit wel eens het overleden jong kon zijn. De middag daarop bevestigden foto’s van natuurfotograaf Marianne Oosterhuis dat de jongen inderdaad rukten en sjorden aan het overleden jong. Wanneer en waaraan het jong is overleden weten we niet.

foto Peter Wesche