Ooievaars redden ontdeugende bisschop

In het begin van het broedseizoen heeft zich in Amsterdam een ernstig incident voorgedaan waarbij het door een ooievaarskoppel net weer opnieuw betrokken oude nest door een hoveniersbedrijf verwijderd werd in opdracht van een kerkgenootschap. De ooievaar is een beschermde vogel, wat betekent dat hij niet verstoord en verjaagd mag worden. Ook het nest wordt door de Flora- en Faunawet beschermd. Het maakt hierbij niet uit of dit een door mensen geplaatst of een door ooievaars zelf gebouwd nest is. Ook buiten het broedseizoen, dus in de winter, geldt een deel van deze regels. Wanneer het nest nog als slaapplaats door overwinterende ooievaars wordt gebruikt, mag er volgens de wet niets aan het nest worden gedaan. Zelfs dan zijn werkzaamheden, bijvoorbeeld vernieuwing van een dak, waarbij een ooievaarsnest tijdelijk gelicht moet worden, zonder ontheffing niet toegestaan. Omdat een ooievaarsnest meerdere jaren achter elkaar wordt gebruikt, heeft het een extra beschermde status, zodat het ook in de periode waarin de ooievaars in hun overwinteringsgebieden zijn, beschermd is. Dit betekent dat ook in de wintermaanden een nest niet zomaar verwijderd of verplaatst mag worden.

Het was begin april vorig jaar dat er ineens twee ooievaars neerstreken op de toren van een kerk midden in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. IJverig begonnen ze takken aan te slepen. En in een mum van tijd stond er een prachtig nest boven op de kerktoren. Korte tijd laten zaten pa- en ma-ooievaar om beurten op de eieren te broeden. Buurtgenoten van de mensen-soort, kerkgangers en de kinderen van de naast de kerk gelegen Montessorischool leefden mee met het ooievaarsgezinnetje. Heelhaas betrof het puberouders die nog niet zo goed raad wisten met de nieuwe levensfase. De ooievaarskuikentjes haalden het niet. Zo gaat het vaker bij ooievaars. De eerste keren kan het mis lopen. Maar daarna brengen ze ieder jaar enkele jongen groot.

Een paar weken geleden keerde het stel terug. Iedereen blij natuurlijk. Tot een omwonende ons een nood-mail stuurde dat een hoveniersbedrijf het nest verwijderd had. Ooievaars zijn beschermde dieren. De nesten mogen niet verstoord of weggehaald worden. Op advies van ambtenaren van de gemeente en deskundigen van de landelijke instelling voor ooievaars STORK en de Vogelwerkgroep Amsterdam werd aangifte gedaan bij de Algemene Inspectie Dienst. Daarnaast stuurden we een mail naar het diensthoofd gebouwen het kerkgenootschap van de Mormonen waar de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toe behoort. Hierin stelden we voor om samen met de parochianen een kunstmatignest op de toren te plaatsen. De beheerder van de kerk aan de Zaaiersweg belde ons. Hij vond het allemaal heel naar voor de ooievaars. Maar het moest ‘van hogerop’. Graag wilde hij de ooievaars helpen en gezamenlijk een nieuw nest op de toren plaatsen. Mogelijk was er zelfs een potje om zo’n nest te betalen. Hij zou even bij de bisschop informeren. Nou dat liep niet best af. Twee minuten later kregen we een ziedende monseigneur aan de lijn $##@(*()(&^%$#@!!!!! (Niet netjes om hier op te schrijven.) Met ons wilde hij helemaal geen gesprek aangaan en eiste een contactadres waar hij het op zijn beurt weer ´hogerop´ zou gaan zoeken. De beide ooievaars waren heel boos op de monseigneur. Deze zat onder tussen echter behoorlijk in de penarie. Er stond hem een fikse straf te wachten. Maar, zoals ooievaars zijn. Door hun goede inborst vonden ze hem ook een beetje zielig. Ze besloten de Mormoonse bisschop en zichzelf te helpen. Meteen zijn ze opnieuw flink aan het bouwen geslagen. En … toen afgelopen woensdagmiddag op de plaats delict een wetsdienaar van het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie verscheen, stond er bovenop de kerktoren weer een prachtig ooievaarsnest. De Mormoonse bisschop hoefde niet het cachot besloot onze natuurbewaker: “De monseigneur is gered door de vogels die de overtreding hersteld hebben.¨ schreef hij ons. De bisschop heeft hij ervan overtuigd dat hij zoiets stouts nooit meer mag doen.

En de ooievaars … die hebben tijdens het aanslepen van het bouwmateriaal allerlei liefelijks met elkaar bedreven. Naar we kunnen verwachten zijn er over een week of zes jonge ooievaartjes.