Jongen in Amsterdam

Hoeveel jongen er op een nest zitten wordt meestal pas in de loop van een aantal weken duidelijk. Je denkt bijvoorbeeld dat er twee zijn en dan na een paar weken zie je opeens nog een derde koppie. Ook sneuvelen er jongen in de loop van het seizoen.De lijst is dan ook onder voorbehoud. Aanvullingen en correcties kun je per mail melden.

Stand van zaken per 14 06 2017

Amstelpark 2
Diemerbos 1
Frankendael 2
Kalfjeslaan 1
Roeterseiland (Plantage Muidergracht) 2
Vondelpark 3
Natuurpark Vrije Geer 3
Zaaiersweg 2
Lees verder

Ooievaars Frankendael en Vondelpark geringd

13518192_10154270387099719_1137021551_2

Vondelpark, drie stevige ooievaars worden uit hun nest gehaald – foto Bass Sako

Woensdag 22 juni zijn er ooievaarsjongen geringd in Amsterdam. Eén op park Frankendael en drie in het Vondelpark. De ervaren ringer Engbert van Oort, hij werkt zich al meer dan 25 jaar in de nesten 🙂 , zorgde ervoor dat de operatie op beide locaties soepel verliep.

Lees verder

Overzicht ooievaarsnesten Amsterdam

Mede dankzij de column van Marisa Stoffers van de IVN Amsterdam kunnen we onderstaand overzicht maken. Maar het leven op de nesten staat niet stil. Zo is het Vondelpark de afgelopen week van 4 naar drie jongen teruggegaan en hebben de jongen van de Zaaiersweg het niet gered. Veranderingen, nieuwe nesten, foto’s en filmpjes kunnen kunnen jullie aan ons doorgeven. Lees verder

Klaar voor de trek

Nog maar een paar weken en de jonge ooievaars beginnen aan hun trek naar het Zuiden. Tenminste als ze nog trekken. De lichting 2013 van Frankendael is nooit ver uit de buurt van het ouderlijk nest geweest. Op de foto uit het Amstelpark van 13 juli links een volwassen ooievaar. Rechts een jong. Van het tweede jong is nog net het kopje te zien. Inmiddels vliegen de twee jongen al rond en leren ze fourageren tussen de runderen onder het nest.

foto Pauline Wesselink

P1100834-001a

Lente 2014 in Amsterdam

nest met jongen

Jongen in het Vondelpark

Dit jaar zijn er maar liefst vijf broedparen in Amsterdam.
Het gaat over de nesten bij:

 • Amstelpark, (bij de molen)
 • Frankendael, (op de schoorsteen)
 • Vondelpark, (op de Schapenweide)
 • Vrije Geer, (bij oud-Sloten)
 • Zaaiersweg, (op de toren van de kerk)

Laatste Nieuws

Wij krijgen bericht dat de eieren in het Vondelpark uitgekomen zijn.
Dit meldt onze speciale correspondent Marianne.

Wintertelling 2013 Eerste resultaten

Van de website van STORK: De resultaten van 2013

Voorlopige eindstand: 521

Dit is minder dan in 2012, toen waren het er 653.

Al tijdens te telling werd duidelijk dat op alle plekken waar concentraties ooievaars overwinteren, dit jaar het aantal lager was dan vorig jaar.
We sluiten niet uit dat er nog enkele meldingen nakomen, maar echt grote verschillen zal dat niet meer opleveren. Mochten er nog ooievaars gemeld worden, dat zullen we het aantal van 521 bijstellen.
De uitkomst laat zien dat trekgedrag van ooievaars jaarlijks kan variëren.

Gelukkig zijn er ook op veel plaatsen ringen afgelezen. We moeten de informatie daarover nog verwerken. Op een later moment zullen we inhoudelijk ingaan op de informatie die dat zal opleveren.

We willen iedereen die heeft meegeholpen enorm bedanken. Dankzij u allemaal is deze telling weer een succes geworden.

Globale verdeling over het land:

 • Noord-Nederland: 202
 • Oost-Nederland, inclusief IJsselstreek: 18
 • Midden-Nederland, inclusief Het Gooi en grote rivierengebied: 149
 • West-Nederland: 128
 • Zuid-Nederland: 24

In Amsterdam voorlopig vier:

 • Vondelpark: 1
 • Frankendael: 2
 • Sloterplas: 1

Iedereen bedank voor de medewerking.