Overzicht 2020 nieuwe ooievaartjes in Amsterdam

Uitgelicht

Plaats de cursor op de foto om de slide show te onderbreken. Zodra je de cursor van de foto afhaalt gaat de show weer verder. Bij (meeste) tablets en phones: tik met je vinger op de foto om de show te onderbreken. Tik daarna buiten de foto en de show gaat weer verder.

Vanaf 22 mei houden we weer bij hoe het met de ooievaartjes op de diverse nesten in Amsterdam is gesteld. Vanaf die dag wordt ook de mailbox weer bijgehouden.

Lees verder

Jongen in Amsterdam

Hoeveel jongen er op een nest zitten wordt meestal pas in de loop van een aantal weken duidelijk. Je denkt bijvoorbeeld dat er twee zijn en dan na een paar weken zie je opeens nog een derde koppie. Ook sneuvelen er jongen in de loop van het seizoen.De lijst is dan ook onder voorbehoud. Aanvullingen en correcties kun je per mail melden.

Stand van zaken per 14 06 2017

Amstelpark 2
Diemerbos 1
Frankendael 2
Kalfjeslaan 1
Roeterseiland (Plantage Muidergracht) 2
Vondelpark 3
Natuurpark Vrije Geer 3
Zaaiersweg 2
Lees verder

Overzicht ooievaarsnesten Amsterdam

Mede dankzij de column van Marisa Stoffers van de IVN Amsterdam kunnen we onderstaand overzicht maken. Maar het leven op de nesten staat niet stil. Zo is het Vondelpark de afgelopen week van 4 naar drie jongen teruggegaan en hebben de jongen van de Zaaiersweg het niet gered. Veranderingen, nieuwe nesten, foto’s en filmpjes kunnen kunnen jullie aan ons doorgeven. Lees verder

Het ringen op de Zaaiersweg vervalt

Het is jammer. Maar de jongen van het nest op de Zaaiersweg hebben het niet gehaald. Wat de oorzaak hiervan is weten we niet. Het Nest op de Zaaiersweg is een voorbeeld van hoe ooievaars de omgeving van mensen opzoeken. Het nest werd dit jaar gebouwd op de toren van de prachtige bakstenen kerk van Jezus van de heiligen der laatste dagen.

Waaraan de jongen van het nest aan de Zaaiersweg overleden zijn weten we niet. Het ging hier waarschijnlijk om een jong stel ooievaars dat voor het eerst broedde. Bij de eerste broedsel komt het veel voor dat de jongen vroegtijdig overlijden. De oudervogels zijn dan nog onervaren. Het kan ook meespelen dat het een jaar of twee duurt eer ze een voldoende groot gebied hebben gevonden om te foerageren. Verder komt het altijd bij ieder broedsel voor dat enige van de uit de eieren gekomen jongen dood gaan. Ooievaars leggen ongeveer vijf eieren. De gemiddelde reproductie per nest is in Nederland ongeveer een en een kwart. In Amsterdam ligt dat veel hoger. We hopen dat het nest bij de Zaaiersweg in stand kan worden gehouden en het broedresultaat het volgend jaar beter is.

Meer achtergrondinformatie over hoe het komt dat altijd een deel van de jongen van een broedsel dood gaan kun je lezen in de nieuwsbrief van de landelijke ooievaarsinstelling STORK.

Mat