Foto’s van het nest t.o. Roeterseiland

Paul Koene stuurde ons de volgende foto’s
Twee foto’s van een (geringde) ooievaar op nest tegenover Roeterseiland. Toen de ooievaar wegvloog ging hij in een rechte lijn Artis in.
Simon Hendriksen poste een prachtige foto van het nest tegen over het Roeterseiland op twitter.

Ooievaars veroveren Amsterdam

Nu het broedseizoen enige weken gevorderd is kunnen we met plezier vaststellen dat de ooievaar als soort actief de stad Amsterdam verder aan het veroveren is.
Vorig jaar werd er, alhoewel zonder succes, voor het eerst gebroed op de al enige jaren bestaande nestpaal bij de Vrije Geer in Sloten. Dit seizoen hebben  de vogels helemaal zelf het initiatief genomen. Er wordt momenteel druk gebouwd aan een nieuw nest op een torentje van een universiteitsgebouw in de binnenstad op het Roeterseiland. Het nest is goed te zien vanaf het Sarphatiehuis aan de Roeterstraat. En ligt op een korte vliegafstand van Artis. Mogelijk betreft het hier jongen die in Artis zijn uitgevlogen. In Watergraafsmeer zijn twee ooievaars enthousiast een nest aan het bouwen op de toren van de kerk van Jezus van de Heiligen der Laatste Dagen naast de Oosterbegraafplaats. Hier gaat het mogelijk om dieren die  een paar weken eerder al gesignaleerd waren bij het nest in Frankendael. Toen ik er op Tweede Paasdag ging kijken werd er gepaard en de beide vogels brachten takken en plukken hooi naar het nest.

Op dit moment zijn er zes nesten in het stedelijk gebied van Amsterdam plus enkele in Artis. Opvallend is dat de dieren maar bij de helft van de nesten gebruik maken van de inmiddels zo’n vijftien nestpalen die in de verschillende stadsdelen zijn opgericht. Blijkbaar is het ooievaarsdenken over een geschikte nestplaats anders dan de zucht van de menselijke soort om door middel van ooievaarspalen (natuur?-)monumentjes voor zichzelf op te richten.

Omdat de dieren vrijwel altijd ongeringd zijn weten we niet waar ze vandaan komen. Daar kan nu verbetering in komen. Een groot internationaal bedrijf in de bouwsector, Harsco Infrastrcture , www.harsco-i.nl, heeft als sponsor toegezegd dat het Ooievaarsproject Amsterdam gebruik mag maken van prachtige hoogwerkers. Vanaf dit jaar kunnen, mits medewerking van verschillende stadsdelen, de jongen die in Amsterdam het licht zien geringd uitvliegen.

De reproductie van de Amsterdamse ooievaars ligt tamelijk hoog boven het landelijk gemiddelde. In Frankendael vlogen het afgelopen seizoen zelfs vier jongen uit. In het Vondelpark twee. Bij het nest van de Vrije Geer broedden de vogels voor het eerst, maar zonder succes. Het ging hier waarschijnlijk om nog jonge dieren. Het broedsel in het Amstelpark werd als wij goed geïnformeerd zijn verstoord. Ambtenaren zouden samen met de portefeuillehouder met een hoogwerker in het nest zijn gaan kijken. Het gevolg was dat de al verontwikkelde drie jongen vluchtten en uit het nest vielen. Volgens buurtbewoners zijn ze daarbij in het water beland. Waarschijnlijk zijn ze verdronken. Het is doodzonde dat drie jonge ooievaars kort voor het uitvliegen zijn omgekomen doordat men vanuit een geprivilegieerde positie de nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Niet in overeenstemming met de zorgplicht was ook de weigering om het ringen van de jonge ooievaars in het Vondelpark te faciliteren. Het staat in contrast met de wijze waarop het Stadsdeel Zuid in publicaties altijd prijkt met foto’s van haar vliegende paradepaardjes.

Zo’n 150 jaar geleden was de regio Noord Holland de streek in Nederland met de grootste populatie ooievaars. Met het Ooievaarsproject Amsterdam en Omstreken willen we de soort  ondersteunen zodat deze zich opnieuw in de regio kan gaan vestigen. Door middel van de natuurlijke aanwas kunnen ooievaars dan weer een kenmerkend onderdeel gaat vormen van het Hollandse landschap. In samenwerking met een aantal lokale en nationale natuur- en milieu instellingen hopen we binnen niet al te lange tijd een projectplan te kunnen presenteren. Waarin drie onderdelen: natuurontwikkeling, educatie en onderzoek.  Binnen de verschillende instellingen is veel knowhow beschikbaar op deze terreinen. Zoals  van bijvoorbeeld het ontwikkelen van educatieve voorzieningen, observatie- en registratie methoden, onderzoeksmethoden, software en special ontwikkelde hardware. Het ontbreekt ons echter nog aan de noodzakelijke (relatief beperkte) financiële middelen om het Ooievaarsproject Amsterdam en Omgeving te verwerkelijken. Inbreng van de zijde van sponsors of subsidie voor een samenhangend educatief/wetenschappelijk/natuurontwikkelingsproject is zeer welkom.
Mat Janssen

Ooievaar of reiger?

Citeren

Simon Hendriksen meldt via twitter:

Dochterlief zei gister dat ze voor de deur een ooievaar had gezien. Dat heet een reiger, antwoordde ik toen. #sorry

Bouwer van het Plantage Muidergracht nest

ooievaar op foto heeft trouwens nest op schoorsteen van universiteitsbegouw op hoek plant. muidergracht/plant. westermanlaan.