Reddingsactie eieren Vrije Geer

image

image

image

Maar liefst 4 eieren zijn door een klimmer van klimvereniging NKBV Amsterdam uit het nest in de Vrije Geer gehaald en door de dierenambulance naar Artis gebracht. Dit was nodig omdat een van de ouders afgelopen woensdag dood gevonden is ( http://at5.nl/gespot/103131/ooievaar-in-slotervaart )
De andere ouder zat tevergeefs te wachten op afwisseling en dreigde het broedsel te verlaten om zelf niet te verhongeren.

Uit het AT5 journaal van zaterdag 18 mei:

Filmpje vanaf de helm van de klimmer van klimvereniging NKBV Amsterdam:

‘Vogelvrouwtje van het Vondelpark’ Anna overleden

Anna Jippie en pa ooievaar foto http://hetVondelpark.net

Gisteren kocht ik een boekje: ‘Vogels kijken met Alle driehonderd Nederlandse vogelsoorten’. Bij elke soort een prent uit de Artisbibliotheek. Op bladzijde 187 vind ik de Halsbandparkiet: “Het Amsterdamse ‘Papegaaienvrouwtje‘ voedt elke dag in het Vondelpark de halsbandparkieten, die in grote, wild vliegende, luid roepende linies over de stad zwermen, tussen bomen door zwenken en hun aanwezigheid voortdurend bekend maken.” Er staat een prachtig plaatje bij. Ik besluit een kopietje ervan te maken en aan onze vriendin Anna ‘het Vogelvrouwtje van het Vondelpark’ te sturen. Anna is al een poos ziek. Uit behandeld zoals dat in mensendokterstermen heet. De laatste maanden kon ze niet meer in het park wandelen. Van de zomer zat ze bij mooi weer nog vaak met Jippie haar Pekinees op een bankje aan de Grote Speelwei te puzzelen of was in een detectiveboekje aan het lezen.

De halsbandparkieten verwende Anna jarenlang door appels, pinda’s en
ander parkietenlekkers op te hangen in bomen achter de Hulstbrug. De parkieten wisten als Anna er aan kwam en zaten dan al in tientallen op haar te wachten. Zodra ze haar zagen dwarrelden ze met veel kabaal uit de bomen naar het voer dat ze voor hen meebracht.
Zes jaar geleden kwamen er nieuwe vogelvriendjes in Anna’s leven. De ooievaars van de Schapenwei. Ze waren nog heel jong toen ze voor het eerst broedden, een tienerliefde. De eerste jaren nog niet in staat voldoende prooidieren te vinden om een nest jongen groot te brengen. Op advies van echte ooievaarskenners besloten we ze een beetje te helpen. Anna werd hun beste vriendin die tijd. Ze verwende ze met pens dat ze altijd in huis had voor Jippie. Het bleek prima opfokvoer. Een fantastische ontdekking ook die al vlug elders in het land navolging vond.
Het laatste jaar had Anna geen interesse meer in parkieten en geen interesse meer in ooievaars. Een poos geleden vertelde ik haar dat het dit broedseizoen zo goed  ging met de ooievaars. Er was een nest met vier jongen dit jaar. De pubers van zes jaar geleden zijn inmiddels ervaren ouders die al 13 jongen hebben grootgebracht. Bij mensen komen ze al jaren niet meer eten. Voedsel voor de jongen zoeken ze ver buiten het park. Ook van Anna lusten ze tot haar verdriet al lang niets meer. Als ik Anna vertel dat ook elders in het land gebruik wordt gemaakt van haar ontdekking om puberouders met jonge kuikens de eerste jaren met pens bij te voeren. Zegt ze dat ze: ‘’Dat ze een mooie erfenis nalaat.’‘

Vanmiddag loop ik over het Grote Speelveld naar de bankjes met hondenvrienden. Jippie, die dagelijks sinds Anna zich niet goed voelt door haar buurvrouw wordt uitgelaten, komt als ik hem roep hard naar me toe rennen. Van de hondenmensen hoor ik dat Anna een paar dagen geleden overleden is. Morgenochtend wordt ze gecremeerd en nemen haar Vondelparkvrienden en -vriendinnen afscheid van haar.

Mat Janssen

Vogels kijken Alle driehonderd Nederlandse Vogelsoorten, Kester Freriks, Atheneum-Pollak & van Gennep 2009, aabieding 10 euro.

Het ringen van jonge ooievaars

Als een ooievaar geringd wordt is deze als individu herkenbaar. Op de ring staat voor ieder afzonderlijke vogel een uniek nummer. Met een goede kijker of telescoop is het nummer af te lezen. Het ringen wordt landelijk voor alle vogelsoorten georganiseerd door het Vogeltrekstation te Arnhem. Hier houdt men de gegevens bij van alle geringde vogels. Als een vogel aan de hand van een gevonden ring wordt teruggemeld wordt de waarneming aan de bestanden gekoppeld. Zo wordt inzicht verkregen in het verplaatsingsgedrag van een vogel en en hoe oud deze is geworden. Het ringen van ooievaars wordt in Nederland verzorgd door medewerkers van STORK. Van ooievaars verzameld men hier een aantal extra gegevens zoals over de voortplanting en verspreiding. Van het broedgedrag wordt bijgehouden met welke partner een specifieke ooievaar broedt in een bepaald jaar, op welk nest en het aantal jongen dat uitvliegt. Daarnaast vindt er jaarlijks landelijk een zomer- een een wintertelling plaats.

Meer over het ringen van jonge ooievaars lees je hier.

Foto’s van het nest t.o. Roeterseiland

Paul Koene stuurde ons de volgende foto’s
Twee foto’s van een (geringde) ooievaar op nest tegenover Roeterseiland. Toen de ooievaar wegvloog ging hij in een rechte lijn Artis in.
Simon Hendriksen poste een prachtige foto van het nest tegen over het Roeterseiland op twitter.

Ooievaars veroveren Amsterdam

Nu het broedseizoen enige weken gevorderd is kunnen we met plezier vaststellen dat de ooievaar als soort actief de stad Amsterdam verder aan het veroveren is.
Vorig jaar werd er, alhoewel zonder succes, voor het eerst gebroed op de al enige jaren bestaande nestpaal bij de Vrije Geer in Sloten. Dit seizoen hebben  de vogels helemaal zelf het initiatief genomen. Er wordt momenteel druk gebouwd aan een nieuw nest op een torentje van een universiteitsgebouw in de binnenstad op het Roeterseiland. Het nest is goed te zien vanaf het Sarphatiehuis aan de Roeterstraat. En ligt op een korte vliegafstand van Artis. Mogelijk betreft het hier jongen die in Artis zijn uitgevlogen. In Watergraafsmeer zijn twee ooievaars enthousiast een nest aan het bouwen op de toren van de kerk van Jezus van de Heiligen der Laatste Dagen naast de Oosterbegraafplaats. Hier gaat het mogelijk om dieren die  een paar weken eerder al gesignaleerd waren bij het nest in Frankendael. Toen ik er op Tweede Paasdag ging kijken werd er gepaard en de beide vogels brachten takken en plukken hooi naar het nest.

Op dit moment zijn er zes nesten in het stedelijk gebied van Amsterdam plus enkele in Artis. Opvallend is dat de dieren maar bij de helft van de nesten gebruik maken van de inmiddels zo’n vijftien nestpalen die in de verschillende stadsdelen zijn opgericht. Blijkbaar is het ooievaarsdenken over een geschikte nestplaats anders dan de zucht van de menselijke soort om door middel van ooievaarspalen (natuur?-)monumentjes voor zichzelf op te richten.

Omdat de dieren vrijwel altijd ongeringd zijn weten we niet waar ze vandaan komen. Daar kan nu verbetering in komen. Een groot internationaal bedrijf in de bouwsector, Harsco Infrastrcture , www.harsco-i.nl, heeft als sponsor toegezegd dat het Ooievaarsproject Amsterdam gebruik mag maken van prachtige hoogwerkers. Vanaf dit jaar kunnen, mits medewerking van verschillende stadsdelen, de jongen die in Amsterdam het licht zien geringd uitvliegen.

De reproductie van de Amsterdamse ooievaars ligt tamelijk hoog boven het landelijk gemiddelde. In Frankendael vlogen het afgelopen seizoen zelfs vier jongen uit. In het Vondelpark twee. Bij het nest van de Vrije Geer broedden de vogels voor het eerst, maar zonder succes. Het ging hier waarschijnlijk om nog jonge dieren. Het broedsel in het Amstelpark werd als wij goed geïnformeerd zijn verstoord. Ambtenaren zouden samen met de portefeuillehouder met een hoogwerker in het nest zijn gaan kijken. Het gevolg was dat de al verontwikkelde drie jongen vluchtten en uit het nest vielen. Volgens buurtbewoners zijn ze daarbij in het water beland. Waarschijnlijk zijn ze verdronken. Het is doodzonde dat drie jonge ooievaars kort voor het uitvliegen zijn omgekomen doordat men vanuit een geprivilegieerde positie de nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Niet in overeenstemming met de zorgplicht was ook de weigering om het ringen van de jonge ooievaars in het Vondelpark te faciliteren. Het staat in contrast met de wijze waarop het Stadsdeel Zuid in publicaties altijd prijkt met foto’s van haar vliegende paradepaardjes.

Zo’n 150 jaar geleden was de regio Noord Holland de streek in Nederland met de grootste populatie ooievaars. Met het Ooievaarsproject Amsterdam en Omstreken willen we de soort  ondersteunen zodat deze zich opnieuw in de regio kan gaan vestigen. Door middel van de natuurlijke aanwas kunnen ooievaars dan weer een kenmerkend onderdeel gaat vormen van het Hollandse landschap. In samenwerking met een aantal lokale en nationale natuur- en milieu instellingen hopen we binnen niet al te lange tijd een projectplan te kunnen presenteren. Waarin drie onderdelen: natuurontwikkeling, educatie en onderzoek.  Binnen de verschillende instellingen is veel knowhow beschikbaar op deze terreinen. Zoals  van bijvoorbeeld het ontwikkelen van educatieve voorzieningen, observatie- en registratie methoden, onderzoeksmethoden, software en special ontwikkelde hardware. Het ontbreekt ons echter nog aan de noodzakelijke (relatief beperkte) financiële middelen om het Ooievaarsproject Amsterdam en Omgeving te verwerkelijken. Inbreng van de zijde van sponsors of subsidie voor een samenhangend educatief/wetenschappelijk/natuurontwikkelingsproject is zeer welkom.
Mat Janssen